...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

ส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์ ไปเป็นนายอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมพัฒนาการอำเภอ สรรพกรอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ และเสมียนตรา อำเภอ ร่วมใจไปส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์ ชึ่งย้ายไปเป็นนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง